Rīcība klimata jomā

Mēs uzskatām, ka atbalstīt sociālus mērķus ir svarīgi, un rūpējamies par to, lai bērni – mūsu starptautiskās kopienas sirdspuksti – mantotu dzīvošanai labvēlīgu planētu. Tāpēc esam pievienojušies iniciatīvai "Leaders for Climate Action". Šī organizācija apvieno līdzīgi domājošus uzņēmumus, kas apņēmušies rīkoties, lai risinātu oglekļa piesārņojuma un klimata izmaiņu jautājumus. Mērķa labad daļu ienākumu mēs veltām gaisa attīrīšanai no oglekļa dioksīda.

Uzzini, kā mēs to darām:

Pievienojies aukļu un vecāku kopienai!

Reģistrējies bez maksas